Seminars and Workshops

Cinema and History Lectures

Cinema and History Lectures

Sample Study Program Introduction to the Study of Film History Perspectives in Film History: Film and History Film History History on Film Film as History A discussion on History...
Jose Rizal, Cinema and the Filipino Nation

Jose Rizal, Cinema and the Filipino Nation

A Film Lecture/Presentation by Nick Deocampo (Center for New Cinema) The coupling of Dr. Jose Rizal and the Filipino nation has traditionally been regarded as our way of memorializing our sense of nationhood...
Pagsulat ng Dulang Pampelikula

Pagsulat ng Dulang Pampelikula

Tema ng Kongreso: "Ang Kurikulum Tungo sa Pagpapaangat ng Wikang Filipino at Kalidad ng Edukasyon sa Antas Elementarya at Sekundarya" Abstract: Sa pagtuturo ng dulang pampelikula at pangtelebisyon,...
Workshop on Documentary

Workshop on Documentary

(Sample Documentary Workshop organized for UNESCO's "Memory of the World" Program) Sample Syllabus COURSE DESCRIPTION: This course introduces students to the discipline of making documentaries....